Kva går dei økonomiske midlane som Fokus på ME samlar inn pengar til: Dei økonomiske midlane som er gjeve frå Fokus på ME 2019, til forskingsgruppa ved Haukeland Universitetssjukehus støttar direkte opp under forksingsinnsatsen for å lære meir om dei underliggende sjukdomsmekanismane bak ME, og for å utvikle rasjonell medisinsk behandling. 

Pengane vert overført kvart kvartal, første halvdel av januar, april, juli, oktober.

Det vert informert på heimesida beløpet som vert overført.

Om det blir aktuelt å støtte andre forskingsprosjekt, vil dette verte informert om på heimesida i forkant av neste overføring.

Tusen takk til alle som støttar Fokus på ME.

Så langt er følgjande samla inn totalt og gjeve: kr 355 000

 

Oktober 2021: kr 30 000 er gjeve til forskningsgruppa ved Haukeland Universitetssjukehus.

 

Juli 2021: kr 25 000 er gjeve til forskningsgruppa ved Haukeland Universitetssjukehus.

Mars/April 2021: kr 30 000 er gjeve til forskningsgruppa ved Haukeland Universitetssjukehus.

Videohelsing november 2020 frå legane ved Haukeland Universitetssjukehus:

TOTALT KR 120 000 er samla inn i løpet av året 2020

Januar 2021: kr 20 000 er gjeve til forskingsgruppa ved Haukeland Universitetssjukehus. 

Oktober 2020: kr 50 000 er gjeve til forskingsgruppa ved Haukeland Universitetssjukehus. 

Juni/Juli 2020: kr 25 000 er gjeve til forskningsgruppa ved Haukeland Universitetssjukehus

 

Mars/April 2020: kr 25 000 er gjeve til forskningsgruppa ved Haukeland Universitetssjukehus.

Etter den forrige pengagåva Fokus på ME ga i januar skreiv forskarane ved Haukeland i takkebrevet/kvitteringa, at dei er inne i ein periode med spennande prosjekt og stor aktivitet på laboratoriet, og midlane frå Fokus på ME er kjærkomen støtte til forskningsgruppa sine aktivitetar. 

Julehelsing frå legane ved Haukeland Universitetssjukehus.

TOTALT KR 150 000 er samla inn i løpet av 2019.  

Januar 2020: 

kr 82 000 er gjeve til forskningsgruppa ved Haukeland Universitetssjukehus

Oktober 2019: 

kr 58 000 er gjeve til forskningsgruppa ved Haukeland Universitetssjukehus

Juli 2019: 

kr 10 000 er gjeve til forskningsgruppa ved Haukeland Universitetssjukehus