17.11.19: Kva går dei økonomiske midlane som Fokus på ME samlar inn pengar til: Dei økonomiske midlane som er gjeve frå Fokus på ME 2019, til forskingsgruppa ved Haukeland Universitetssjukehus støttar direkte opp under forksingsinnsatsen for å lære meir om dei underliggende sjukdomsmekanisane bak ME, og for å utvikle rasjonell medisinsk behandling. 

Tusen takk til alle som støttar Fokus på ME.

Pengane vert overført kvart kvartal, første halvdel av januar, april, juli, oktober.

Det vert informert på heimesida beløpet som vert overført.

Om det blir aktuelt å støtte andre forskingsprosjekt, vil dette verte informert om på heimesida i forkant av neste overføring.

Julehelsing frå legane ved Haukeland Universitetssjukehus.

TOTALT KR 150 000 er samla inn i løpet av 2019.  

Januar 2020: 

kr 82 000 er gjeve til forskningsgruppa ved Haukeland Universitetssjukehus

Oktober 2019: 

kr 58 000 er gjeve til forskningsgruppa ved Haukeland Universitetssjukehus

Juli 2019: 

kr 10 000 er gjeve til forskningsgruppa ved Haukeland Universitetssjukehus