Gå turen for «Fokus på ME»

- og støtt biomedisinsk forsking på ME, betal det du vil over kr 100

28. April klokka 13 vart den første gå turen for «Fokus på ME» arrangert. Turen gikk langs gamle ferdselsvegar i Markane.

For kvart steg er målet å gå inn nokre kroner til biomedisinsk forsking på ME. Betal det du vil over kr 100. Turen er familievennleg, så for familie betalar dei vaksne og gratis for born.  Ei rundløype på ca 3- 4 km. Ved Skogstjerna er det gode muligheiter for parkering. 

 

Turen går langs gamle ferdselsvegar i Markane, i den store Furuskogen.

Frå Skogstjerna, Ungdomshuset, går ein gamle riksvegen utover mot Dalane. Etter ein har gått forbi garden Dale og gått over brua, går ein av Riksvegen og opp ein sti/skogsveg, som ein kallar ”Gamle Maursetvegen”.

Ved bygging av ny rørgate til kraftstasjonen i Dalane er her opparbeida ein ny skogsveg. Denne skogsvegen går rett til Fennasaga (ei litt kortare rute om ein ønskjer det). Går ein Maursetvegen er det litt bratt stigning, før det flatar ut og ein går vidare på ”Sagemodsvegen” til Fennasaga, som ligg ved Svingesetvatnet. Frå Fennasaga går ein ned dei bratte Dalebakkane. Dalebakkane var før i tida hovudvegen opp til gardane som ligg i Grenda.

Her køyrde ein med hest og slede opp og ned dei bratte bakkane.  Så går ein gamle Riksvegen tilbake til Skogstjerna. 

ME er ein alvorleg, fysisk, kronisk og kompleks multisystemsjukdom som er sterkt funksjonsnedsettande. Sjukdomen rammar i alle alderar. For mange er saknet etter å vere i fysisk aktivitet stort. 

 

Takk til dei som var med på turen, og støtta Fokus på ME.

Omlag 25 deltok på turen. 

Kanskje du ønskjer å arrangere ein gåtur for «Fokus på ME» i ditt nærområde? Bruk vippsnummer 548006.

«Fokus på ME» er også registrert i Spleis: https://www.spleis.no/org/4384

«Spleis er en norsk folkefinanseringstjeneste. Vi gjør det lekende lett å samle inn penger til gode idéer og fine formål». Her kan du opprette ei personleg innsamling til Fokus på ME, eller støtte ein av dei spleisane som pågår no.

For å gjere det litt enklare å kome i gong har vi laga mal med 3 tema som du kan velge, der er eit av temaene vi har foreslått er 'Gå turen for «Fokus på ME»'. 

Dersom du trykker på start spleis, vil der kome fram ei forhandsvisning med bildet, tittel og forslag til beskrivelse på kva spleisen handler om. 

 

Vi håpar at de som er glad i å gå tur, sykle og drive med andre aktivitetar kanskje kunne vere interessert i å støtte denne saka på ein aktiv måte. Du kan lage ein spleis der du er guide på ein tur og få med deg folk, (turen blir då belønninga du gir tilbake) eller du kan sette deg til dømes eit mål om ei strekning du vil gå ut frå kor mange du får med deg og støttar og heier deg fram.