top of page

Kronikk av Agnete Skrede i Sunnmørsposten «ME er ei global Helsekrise» både på nett og i papiravisa 24.03.22. Temaet i kronikken er tatt opp i e-post til Helseminister Ingvild Kjerkol, og politikarar i Helsekomitéen, Arbeids - og Sosialkomitéen, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet fleire gongar. 

Psykologisk.no tok også inn kronikken 25.03.22: «Å vere ME-pasient i Norge er ein absurd situasjon å stå i» Link her: SMP.no

Og på Psykologisk.no

Firda: 

Kronikk av Agnete Skrede i Firda kan lesast i papirutgåve 08.08.20 og på nettsida deira 10.08.2020.  Kronikken er sendt som brev til Helse- og Omsorgsdepartementet inklusiv alle politikarar i Helse- og omsorgskomiteen, og Arbeids- og sosialkomiteen. 

Kronikken er også sendt politikarar på fylkestinget i Vestland, ordførarar i Nordfjord, Sunnfjord og Sogn. 

Å bli møtt med respekt og forståing er det for mykje å forlange? Her er link: https://www.firda.no/synspunkt/a-bli-mott-med-respekt-og-forstaing-er-det-for-mykje-a-forlange/o/5-15-1026408

 

Kronikk av Agnete Skrede i Firda kan lesast i papirutgåve og på nettsida deira 12.05.2020.  Kronikken er sendt saman med ein lengre e-post til Helse- og Omsorgsdepartementet inklusiv alle politikarar i helsekomiteen på Stortinget. 

Kronikken er også sendt politikarar på fylkestinget i Vestland, ordførarar i Nordfjord, Sunnfjord og Sogn. Der var også vedlagt spleisen som Fokus på ME har oppretta i samband med den internasjonale ME-dagen 12.mai. 

Link til kronikken finn ein her: https://www.firda.no/synspunkt/me-og-behov-for-ein-samla-vitskapleg-innsats/o/5-15-991980

Leserinnlegg av Agnete Skrede i Firda 23.12.2019, innhaldet i leserinnlegget er også tidlegare tatt opp i e-post til politikarane i Helsekomiteen og Helseminister Bent Høie: 

Kjære politikarar, ta ME på alvor. Les innlegget her: 

https://www.firda.no/synspunkt/helse/politikk/kjare-politikarar-ta-me-pa-alvor/o/5-15-930023

Lesarinnlegget som Agnete Skrede har skrive i Firda sto på trykk i avisa fredag 13.09.19, og kan lesast på nettutgåva. Innlegget er sendt til heile helsekomiteen på Stortinget og alle politikarar på fylkestinget i Sogn og Fjordane.  

Les innlegget her: «Det er dei alvorleg sjuke som lir, ikkje dei friske»

https://www.firda.no/synspunkt/helse/helsevesen/det-er-dei-alvorleg-sjuke-som-lir-ikkje-dei-friske/o/5-15-872948?fbclid=IwAR3atGucw_oOdoV1BIB0IJryMQS7NyhitKVLNCh54hUUX2uQZ9HM8nv9biA#am-commentArea

bottom of page