top of page

Bli fast givar:

Ved å støtte forskinga på ME bidreg ein til å auke forståinga av sjukdomen og mekanismane bak, og med å utvikle ei behandling for dei som er ramma av ME. Små og store innsamlingar bidreg også til å skape merksemd kring sjukdomen og rette fokus på behovet for auka midlar til biomedisinsk forsking. Ved at ein står samla og støttar opp om denne forskinga, så vil forhåpentlegvis Helsestyresmakter innsjå at dette feltet må prioriterast. Kavlifondet sitt 10-årige samarbeid har vore avgjerande for ME-forskinga ved Haukeland. Kavlifondet støttar no andre prosjekt. ME-forskinga ved Haukeland vart offentleg kjend hausten 2011 med stor nyheitsreportasje i TV2. No like viktig at pasientar og pårørande vise støtte til at vi trenge midlar til denne forskinga i Noreg. 

 

Alle som støttar støttar ein Spleis som går til Fokus på ME vil automatisk få tilbod om å bli fast givar. Det er ei teneste Spleis har med Vipps. Derfor er dette ein viktig måte for Fokus på ME, å rekruttere faste givarar til ME-forskinga denne våren.http://spleis.no/fokuspame

 

Alternativt om du ikkje har vipps kan du opprette ein betalingsavtale i nettbanken din til Fokus på ME sitt kontonummer 3705 37 44029, velg sjølv beløpet som passar deg. Eventuelt kan ein bruke Paypal-doner knappen på Heimesida vår. 

bottom of page