top of page

Kva går dei økonomiske midlane som Fokus på ME samlar inn pengar til: Dei økonomiske midlane som er gjeve frå Fokus på ME, til forskingsgruppa ved Haukeland Universitetssjukehus støttar direkte opp under forksingsinnsatsen for å lære meir om dei underliggende sjukdomsmekanismane bak ME, og for å utvikle rasjonell medisinsk behandling. 

Pengane vert overført kvart kvartal, første halvdel av januar, april, juli, oktober.

Det vert informert på heimesida beløpet som vert overført.

Om det blir aktuelt å støtte andre forskingsprosjekt, vil dette verte informert om på heimesida i forkant av neste overføring.

Tusen takk til alle som støttar Fokus på ME.

Så langt er følgjande samla inn totalt og gjeve: kr 1 415 000

kr 105 000 er samla inn foreløpig av år 2024

kr 250 000 er samla inn i løpet av år 2023

kr 630 000 er samla inn i løpet av år 2022

kr 160 000 er samla inn i løpet av år 2021

kr 120 000 er samla inn i løpet av år 2020

kr 150 000 er samla inn i løpet av år 2019

​​

Juli 2024: kr 50 000 er gjeve til forskingsgruppa ved Haukeland Universitetssjukehus

April 2024: kr 55 000 er gjeve til forskingsgruppa ved Haukeland Universitetssjukehus

Januar 2024: kr 110 000 er gjeve til forskingsgruppa ved Haukeland Universitetssjukehus

Oktober 2023: kr 40 000 er gjeve til forskingsgruppa ved Haukeland Universitetssjukehus

Juli 2023: Det er litt forsinka overført innsamla midler til forskningsgruppa på Haukeland  kr. 100.000,-  pr. juli i 2023.

 

Juli 2023: Det er litt forsinka overført innsamla midler til forskningsgruppa på Haukeland. Det er  i juli overført kr. 190.000,- (siste kvt. 22)

September/oktober 2022: kr 160 000 er gjeve til forskingsgruppa ved Haukeland Universitetssjukehus.

Juli 2022: kr 165 000 er gjeve til forskingsgruppa ved Haukeland Universitetssjukehus.

April 2022: kr 115 000 er gjeve til forskingsgruppa ved Haukeland Universitetssjukehus.

Videohelsing april 2022 frå legane ved Haukeland Universitetssjukehus

TOTALT KR 160 000 er samla inn i løpet av året 2021

Januar 2022: kr 75 000 er gjeve til forskingsgruppa ved Haukeland Universitetssjukehus.

Oktober 2021: kr 30 000 er gjeve til forskningsgruppa ved Haukeland Universitetssjukehus.

 

Juli 2021: kr 25 000 er gjeve til forskningsgruppa ved Haukeland Universitetssjukehus.

Mars/April 2021: kr 30 000 er gjeve til forskningsgruppa ved Haukeland Universitetssjukehus.

Videohelsing november 2020 frå legane ved Haukeland Universitetssjukehus:

TOTALT KR 120 000 er samla inn i løpet av året 2020

Januar 2021: kr 20 000 er gjeve til forskingsgruppa ved Haukeland Universitetssjukehus. 

Oktober 2020: kr 50 000 er gjeve til forskingsgruppa ved Haukeland Universitetssjukehus. 

Juni/Juli 2020: kr 25 000 er gjeve til forskningsgruppa ved Haukeland Universitetssjukehus

 

Mars/April 2020: kr 25 000 er gjeve til forskningsgruppa ved Haukeland Universitetssjukehus.

Etter den forrige pengagåva Fokus på ME ga i januar skreiv forskarane ved Haukeland i takkebrevet/kvitteringa, at dei er inne i ein periode med spennande prosjekt og stor aktivitet på laboratoriet, og midlane frå Fokus på ME er kjærkomen støtte til forskningsgruppa sine aktivitetar. 

Julehelsing frå legane ved Haukeland Universitetssjukehus.

TOTALT KR 150 000 er samla inn i løpet av 2019.  

Januar 2020: 

kr 82 000 er gjeve til forskningsgruppa ved Haukeland Universitetssjukehus

Oktober 2019: 

kr 58 000 er gjeve til forskningsgruppa ved Haukeland Universitetssjukehus

Juli 2019: 

kr 10 000 er gjeve til forskningsgruppa ved Haukeland Universitetssjukehus

bottom of page